Joune

Mars/Venus vs Aarde

deur: happinessattwo
Mans paai oor watse pie om te eet.Vrouens top oor watse top om aantetrek.Almal is eindelik maar onseker.Behalwe oor die dood. Ons ken net nog nie die details daarvan nie.Almal wil alles weet, maar sal nooit.

10-12-2019